اطلاعیه مهم متقاضیان سرویس مدرسه

ثبت نام متقاضیان سرویس مدرسه در سال تحصیلی آینده فقط از طریق سامانه رسمی آموزش و پرورش صورت می گیرد لذا ضروری است تا متقاضیان گرامی از طریق لینک زیر مراحل ثبت نام را انجام دهند.
اطلاعات مربوط به هزینه و … از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد و مدرسه نقشی در این مورد نخواهد داشت.

سامانه سرویس مدارس :
https://sns.tehranedu.ir/