متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 485
  • تاریخ: خرداد 10, 1403
  • قیمت نهایی: 880 امتیاز
  • روش پرداخت: پرداخت با امتیاز

مشخصات سفارش

محصول مجموع
ماشین جنگی چادر دار × 1 530 امتیاز
پنکه یو اس بی × 1 350 امتیاز
جمع جزء: 880 امتیاز
روش پرداخت: پرداخت با امتیاز
قیمت نهایی: 880 امتیاز