فرم خودارزیابی و نظرسنجی دبیران محترم

باسمه تعالی

دبیرستان غیردولتی ملاصدرا

فرم خودارزیابی و نظرسنجی آموزگاران محترم

دی ماه 1402

همکار محترم ، سلام.

اطلاعات فرم زیر کاملا محرمانه لکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . خواهشمند است به تمامی سوالات بدون حب و بغض و حتماً پاسخ دهید.

وضعیت علمی دانش آموزان کلاس ( در حال حاضر) :(ضروری)
وضعیت اخلاقی دانش آموزان کلاس (در حال حاضر) :(ضروری)
میزان رضایت کلی از کلاس خود :(ضروری)
نظم کلی مدرسه :(ضروری)
ارتباط کلی شما با دانش آموزان :(ضروری)
تدریس مطابق طرح درس و بودجه بندی در کلاس :(ضروری)
بررسی دقیق تکالیف دانش آموزان :(ضروری)
برگزاری ارزشیابی های مستمر کتبی :(ضروری)
ارائه جزوات تکمیلی و نمونه سوال به دانش آموزان :(ضروری)
برگزاری آزمون های تستی :(ضروری)
پرداختن به فعالیت های گروهی :(ضروری)
استفاده حداکثری از زمان کلاس :(ضروری)
کسب نتایج مطلوب در آزمون میان ترم و پایان ترم :(ضروری)
ثبت مستمر نمرات در اپلیکیشن مدرسه :(ضروری)
پاسخگویی به پیام های دانش آموزان و اولیا در اپلیکیشن :(ضروری)
تحویل بموقع سوالات آزمون های رسمی مدرسه :(ضروری)
مقدار استفاده مفید از تخته هوشمند در کلاس ( جدا از استفاده به عنوان تخته معمولی ) :(ضروری)
حضور بموقع در مدرسه ( 7:30 صبح ) :(ضروری)
پیگیری خاص جهت دانش آموزان ممتاز کلاس ( برنامه ویژه) :(ضروری)
پیگیری خاص جهت دانش آموزان نیاز به تلاش بیشتر :(ضروری)
پیگیری امور توسط معاون آموزشی ( آقای فریدی ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل معاون آموزشی ( آقای فریدی ) :(ضروری)
پیگیری امور توسط معاون انضباطی و اجرایی ( آقای خاتمی ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل معاون انضباطی و اجرایی ( آقای خاتمی ):(ضروری)
پیگیری امور توسط معاون پرورشی ( آقای ذوالفقاری ) :(ضروری)
نحوه برخورد و تعامل معاون پرورشی ( آقای ذوالفقاری ) :(ضروری)