فرم تقاضای ثبت نام در دبیرستان غیردولتی ملاصدرا

فرم تقاضای ثبت نام در دبیرستان غیردولتی ملاصدرا

سال تحصیلی 1404-1403

این فرم صرفاً جهت متقاضیان ورود به  دبیرستان ملاصدرا تنظیم گردیده است . مراحل ثبت نام میان پایه برای دانش آموزان فعلی ملاصدرا به صورت مکتوب اطلاع رسانی می گردد لذا نیازی به تکمیل این فرم توسط اولیای فعلی دبیرستان ملاصدرا نمی باشد.

•    توجه بسیار مهم : تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای مدرسه جهت ثبت نام ایجاد نمیکند و در صورت نیاز مجموعه به دانش آموز جدید ، اطلاع رسانی های لازم از طرف مدرسه صورت خواهد گرفت لذا خواهشمندیم از مراجعه حضوری به مدرسه تا قبل از اطلاع رسانی مدرسه خودداری فرمایید.

تاریخ دقیق تولد:(ضروری)