ارتباط با دبیرستان

آدرس:تهران، خیابان دماوند، بعد از پل خاقانی، خیابان شهید سعید عرب، تقاطع خیابان سعدی، پلاک 1
تلفن: 77161658-77161659-77409348-77409349
نمابر: 77161657
رایانامه: info@mollasadra13.ir