فرم اعلام حضور در اردوی تفریحی استخر

فرم اعلام حضور در اردوی تفریحی استخر

آیا پدر محترم هم در اردو حضور خواهند داشت:(ضروری)
نحوه عزیمت به استخر:(ضروری)

نکات مهم :

۱.این اردو جهت دانش آموزانی که در دوره تابستانی حضور داشتند رایگان و جهت بقیه دانش آموزان با هزینه ۱۰۰ هزار تومان برگزار میشود.

۲.هزینه تعیین شده برای کلیه پدران محترم هم ۱۰۰ هزار تومان می‌باشد که به صورت نقدی دریافت خواهد شد.

۳. دانش آموزانی که انفرادی ( بدون همراهی پدر ) در اردو شرکت می‌کنند میبایست رضایت نامه زیر را نوشته و با امضای ولی همراه خود داشته باشند.