سلسله مباحث حال خوب

در راستای برنامه های جامع آموزشی و پرورشی و حسب نیاز نوجوانان عزیز ، سلسله مباحث حال خوب ، با اهداف آموزش تفکر و زندگی سالم به صورت هفتگی توسط شخص مدیر مدرسه ، اجرا می گردد.
در این برنامه که پس از برگزاری جلسات ارزشمند قرائت زیارت عاشورا در صبح روزهای چهارشنبه برگزار می شود ، مطالب ارزشمندی به صورت مستمر و کاربردی به دانش آموزان عزیز آموزش داده میشود.