طرح صبحانه سالم

اهمیت به سلامت جسم و روان دانش آموزان ، در سال آتی جزء اولویت برنامه ریزی های دبیرستان ملاصدرا قرار گرفته است.
در همین راستا “طرح صبحانه سالم ” به صورت همگانی در برنامه صبحگاه روزهای یکشنبه در مدرسه اجرا خواهد شد.
در این طرح دانش آموزان می بایست تغذیه سالمی را به عنوان صبحانه همراه خود داشته باشند و در مراسم صبحگاه زمانی برای این مهم اختصاص داده خواهد شد و عزیزانمان پس از میل نمودن تغذیه سالم خود ، به کلاس اعزام خواهند شد.

💢این برنامه روزهای یکشنبه هر هفته به طور همگانی اجرا میشود.💢