اولین جلسه مسوولین دبیرستان با اولیای محترم

اولین جلسه شورای دبیران با حضور موسس ، مدیر ، معاونین و دبیران محترم دبیرستان ملاصدرا در تاریخ 8 مرداد 1402 برگزار گردید.