فرم اطلاعات پرورشی دانش آموزان

بسمه تعالی 

دبستان پسرانه غیردولتی ملاصدرا منطقه 13

فرم اطلاعات پرورشی دانش آموزان 

سال تحصیلی 1403-1402

ولی محترم ؛ سلام

خواهشمندیم جهت توجه به استعداهای خاص دانش آموزان عزیز و حضور در فعالیت های پرورشی مدرسه فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

تذکر1 : لطفاً مواردی را که دانش آموز در آن توانایی خاص یا سابقه فعالیت دارد انتخاب فرمایید.

تذکر2 : هر دانش آموز می تواند یک یا چند عنوان را با علامت زدن مربع ها انتخاب نماید .