کارکنان دبستان ملاصدرا

علیرضا سبوحی

کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت

مدیر مجتمع

30 سال سابقه

مهدی فریدی

دکتری مدیریت آموزشی

معاون آموزشی

18 سال سابقه

بیژن غریب زاده

فوق دیپلم آموزش ابتدایی

معاون دوره اول

40 سال سابقه

محمد رضا باقرزادی

فوق دیپلم

معاون دوره دوم

38 سال سابقه

Susan Poore

Digital Consultant

Lisa R. Boone

PPC Ninja

Kiara Foster

Head of Content

Meet Our Clients

we work for them

Lorem ipsum dolor sit orot amet, consectetur adip scing
elit. Proin rutrum euismod dolor, ultricies aliq luam off
kool or taka ekolor.

Do you want to grow your business?

we can do it together