اولین آزمون علمی دوره دوم دبستان

در راستای ارتقای سطح علمی دانش آموزان عزیز و سنجش فرامدرسه ای ، با اطلاع قبلی ، هدف گزاری مشخص و ایجاد آمادگی پیش از آزمون ، ارزشیابی کشوری ویژه ای امروز جهت دانش آموزان دوره دبستان ملاصدرا برگزار شد.