برگزاری اولین جلسه شورای آموزگاران

اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس ، مدیر ، معاونین و آموزگاران محترم دبستان ملاصدرا در تاریخ ۸ مرداد 1402 برگزار گردید.