فرم مشارکت در فروش محصولات جهت بازارچه خیریه 18 بهمن دبستان ملاصدرا

نکات مهم  :

1- کلیه مبالغ دریافتی به کودکان نیازمند تقدیم خواهد شد و از این بازارچه درآمد مادی عاید اولیای محترم یا مدرسه نخواهد شد.

۲. هر نوع محصولی اعم از دست سازه ، خوراکی ، ملزومات نو‌ غیر ضروری و ... می‌توانند در این بازارچه به فروش گذاشته شوند.

۳. محصولات صبح روز چهارشنبه ، قبل از ساعت ۱۰ صبح از اولیای محترم تحویل گرفته خواهد شد.

۴. ساعت فعالیت بازارچه خیریه : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۲ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۱۸ می‌باشد.