نتیجه آزمون شماره1 (شنبه 9 اردیبهشت 1402)

نتیجه اولیه ارزشیابی متقاضیان ورود به دبستان ملاصدرا که در روز شنبه ۹ اردیبهشت برگزار شد.

دعوت به مصاحبه : جهت دعوت به مصاحبه با عزیزان تماس گرفته خواهد شد.

آزمون مجدد :  متاسفانه امتیاز لازم کسب نشده و در صورت تمایل میتوانند در آزمون مجدد که روز شنبه 30 اردیبهشت ، ساعت 3 برگزار میشود شرکت نمایند. جهت این امر لازم است کد ملی دانش آموز متقاضی به شرکت در آزمون مجدد به شماره 09213026153 پیامک گردد.