برنامه جلسات مسئوولین مدرسه با اولیاء محترم

با توجه به ضرورت آشنایی اولیاء محترم با سیاست ها و برنامه های کلی دبستان ملاصدرا، جلسات ویژه ای در تابستان برگزار خواهد شد. نظر به اهمیت فوق العاده این جلسات حضور تمام اولیاء محترم الزامی و مزید امتنان خواهد بود.

جلسه ویژه اولیاء دوره اول دبستان

(پایه های پیش دبستان، اول،دوم و سوم):

دوشنبه، 24 مرداد، ساعت 10 صبح

————————————————

جلسه ویژه اولیاء دوره دوم دبستان

(پایه های چهارم، پنجم و ششم):

چهارشنبه، 26 مرداد، ساعت 10 صبح

🖊️ حضور یک نفر از اولیای محترم در این جلسه الزامی است.

🖊️ به جهت ثبت مطالب ارائه شده ، خواهشمند است قلم و کاغذ همراه داشته باشید.

🖊️ از بزرگوارانی که به احترام فضای مقدس مدرسه ، حجاب را رعایت مینمایند بینهایت سپاسگزاریم.

🖊️ رعایت پروتکل های بهداشتی مزید امتنان خواهد بود.