فرم ثبت نام در جلسه آموزش خانواده 26 دی ماه

موضوع جلسه : نسل شناسی دانش آموز 1402

مدرس: جناب آقای مهندس علیرضا سبوحی

زمان : سه شنبه 26 دی

ساعت : 6 عصر


نکات مهم :

1- به دلیل محدودیت فضا ، شرکت در این جلسه فقط با پیش ثبت نام الکترونیکی مقدور خواهد بود.

2- توصیه می گردد پدران عزیز همراه با مادران مهربان در این جلسه حضور داشته باشند.

3- در صورت حضور پدر و مادر می بایست برای هر یک از بزرگواران ثبت نام مجزا صورت گیرد.

4- کد رهگیری که در پایان ثبت نام نمایش داده میشود را ذخیره بفرمایید.