دبستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا

دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند ملاصدرا ، در سال 1372 ، با لطف خداوند متعال و به همت مرحوم حاج محمدحسین نصرت و جناب آقای علی صفار تاسیس گردید و طی این سالهای متمادی تلاش نموده است تا با تربیت و تعلیم دانش آموزانی متعهد و متخصص ، فرزندانی شایسته تحویل جامعه نماید. این مجموعه آموزشی در سال های اخیر با تنظیم برنامه جامع آموزشی و تربیتی با شعار " آغاز راهی روشن " تلاش می کند تا از طریق آموزش همه جانبه در محیطی پرتلاش ، با نشاط و متعادل ، یادگیرانی با ایمان پرورش داده تا مستقل ، اندیشمند ، اجتماعی ، مسوولیت پذیر و متکی به نفس باشند.