برنامه جلسات معارفه آموزگاران محترم

*قابل توجه کلیه اولیای محترم همراه و دوراندیش

به جهت ضرورت آشنایی خانواده های گرامی با آموزگار محترم و بیان رئوس فعالیت های سال تحصیلی توسط ایشان ، جلسات بسیار مهمی برنامه ریزی شده است که انتظار میرود اولیای محترم با تنظیم وقت و توجه به نکات زیر در این جلسات شرکت نمایند:

1.در موعد اعلام شده ، آموزگاران محترم در مدرسه حضور خواهند داشت و جلسات به صورت حضوری ، با رعایت پروتکل های بهداشتی ، برگزار خواهند شد ، لکن اولیای محترمی که به هر دلیل امکان حضور نداشته باشند می توانند از طریق لینک کلاس آنلاین فرزندشان در این جلسه به صورت مجازی همراه باشند.

2. به دلیل اهمیت فوق العاده این جلسات ، حضور تمامی اولیا ( به صورت حضوری یا مجازی ) در این جلسات الزامی است.

3. از اولیای محترمی که اطمینان به سلامت خود ندارند خواهشمندیم به جهت رعایت حال خواهران و برادران ، از طریق فضای مجازی همراه ما باشند.

4.در صورت تمایل به حضور فیزیکی در جلسه ، خواهشمندیم از همراه آوردن اطفال یا فرزند دیگر خود به جلسه خودداری فرمایید.

5. اعلام کلاس دانش آموزان و‌ لینک جلسه مجازی به صورت پیامکی برای اولیای محترم ارسال خواهد شد.