روز آخر مدرسه

کلیپ تشکر و خداحافظی کارکنان دبستان ملاصدرا در روز آخر سال تحصیلی - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400