دبستان ملاصدرا میزبان مهمانانی از منطقه 13 آموزش و پرورش

با همیاری کلیه کارکنان شریف مجتمع آموزشی ملاصدرا ، دبستان غیردولتی ملاصدرا امروز یکشنبه 17 اسفندماه 1399 میزبان معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۳ و مدیران فرهیخته مدارس غیردولتی پسرانه ابتدایی منطقه بود.
تصاویری از این میزبانی باشکوه تقدیم نگاه خانواده ارزشمند ملاصدرا می گردد.