برگزاری کارگاه آموزش خانواده

کارگاه مجازی آموزش خانواده

با موضوع : مدیریت رفتاری فرزندان در محیط آموزش مجازی

با حضور سرکار خانم دکتر وفادار (مدرس رسمی آموزش خانواده منطقه 13 )

در روز دوشنبه ، یازدهم اسفند ، ساعت 6:30 عصر برگزار گردید.

 

گزارش تصویری