گزارش عملکرد معاونت فناوری  دبستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا

در این ویدئو توضیحاتی در خصوص عملکرد معاونت فناوری دبستان غیردولتی هوشمند ملاصدرا از آغاز سال تحصیلی 1399-1400 تا کنون ارائه شده است.