برگزاری دومین آزمون علمی آنلاین

دومین آزمون علمی به صورت آنلاین در تاریخ 6 آذر ماه برگزار خواهد شد.

آین آزمون از دروس فارسی ، مطالعات و هدیه ها می باشد که دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم در آن شرکت خواهند کرد.