برگزاری جلسات کلاسی پیش از آغاز شروع سال تحصیلی

با توجه یه شرایط خاص سال جاری و شرایط موجود ، دبستان ملاصدرا جلسه مجمع عمومی و جلسات آشنایی با آموزگاران را تجمیع کرده و جلسات را به دلیل رعایت پروتوکل های بهداشتی به صورت کلاسی برگزار نمود. در این نه جلسه که با حضور مدیر مدرسه ، معاون و آموزگار مربوطه برگزار شده مطالب بسیار مهم زیر توسط مدیر دبستان ، جناب آقای سبوحی ، مورد تشریح قرار گرفتند :
- بیان سیاست های کلی مدرسه
- تشریح سناریوهای پیش رو
- تشریح سیستم آموزش ترکیبی ( Blending Learning )
- معارفه آموزگار محترم کلاس
- پرسش و پاسخ اولیای محترم و مسوولین مدرسه

با همت اولیای محترم ، اکثریت غریب به اتفاق بزرگواران با احساس مسوولیت بموقع در این جلسات حضور داشتند که بدینوسیله مراتب تقدیر از این عزیزان نیز اعلام می گردد.