انتشار کلیپ تقدیر پایانی از دانش آموزان عزیز در شبکه های مجازی دبستان

کلیپ تقدیر از دانش آموزان دبستان ملاصدرا در شبکه آپارات و کانال دبستان ملاصدرا منتشر شدند :